Näin vaalien alla on hyvä ottaa esille valmiustila-lakialoite. Meillähän on suurille kriisitilanteille oma poikkeuslakinsa, mihin nykyinen eduskunta on halunnut tehdä muutoksia. Koska perustusvaliokunta ei hyväksynyt muutoksia tavallisena lakina, tulee lakimuutos tehdä perustuslakiin.

Perustuslakimuutos tulee käydä ns. pidemmän kaavan kautta. Eduskunta äänestää lakialoitteesta ja läpi mennessään aloite jää odottamaan seuraavaa vaalikautta ja uutta eduskuntaa. Seuraavan eduskunnan tulee hyväksyä laki kahden kolmannesosan enemmistöllä.

Valmiuslain muutokset tulevat äänestettäviksi siis seuraavalla eduskunnalla.

Presidentillä on viimeinen sana poikkeustilan julistukselle, jolloin valmiuslaki astuisi voimaan. Lakimuutos siirtäisi tämän vastuun hallitukselle. Myös poikkeustilan määritykselle on omat muutoksena.

Vanhassa laissa poikkeustilan määritelmä on vakava aseellinen hyökkäys tai muu vakavuusasteeltaan saman kaltainen Uuteen valmiuslakiin tulisi lisäys myös vakavan talouskriisin, suuronnettomuuden tai pandemiatapauksen johdosta hallitus voisi julistaa poikkeustilan. Poikkeustilan lainsäädäntö on ihan omaa luokkaansa – tietysti -, mutta itse poikkeustilan määritys tuntuu melkein naurettavalta.

Kiitos Voima -lehti, joka palautti mieleeni tämän lakipaketin. Jutussa käsiteltiin sitä, että Suomessa on mahdollista toteuttaa lähes Egyptin kaltainen tietoverkkojen ”kaato” eli matkapuhelin- sekä internetyhteyksien katkaisu tai pääsyn esto tietyille sivustoille – vaikka siis kaikille. Valmiuslaissa tosiaan määritellään hallituksen oikeuksia ottaa monia oikeuksia pois kansalaiselta ”yhteiskunnan elintärkeiden
toimintojen turvaamiseksi.”

Sota on sotaa, mutta talouskriisi? Anteeksi mitä? Viranomaiset saavat/ovat pakotettuja  siis talouskriisin tai jonkin ”hömppä-pandemian” tullen poikkeustilan lainsäädännöllä esimerkiksi pyytää minulta sim-korttinikin jos halutaan pitää yhteydet ruuhkattomina. Valtio saa myös viestintä- ja liikenneministeriön päätöksellä katkaista internetin, radiotaajuudet, matkapuhelinverkot tai tulla hakemaan vaikka koko tietokoneeni pois. Syy: ”Kyse on poikkeusolojen aiheuttamien haitallisten seuraamusten torjumisesta. Esimerkkinä voidaan mainita puolustusvoimien tai muun vastaavan tahon lisääntynyt taajuuksien tarve ja tästä aiheutuva tilanne, jossa taajuuksia on järjestettävä uudelleen.”  Onko kansalaisten etu, että kriisi – tai edes ”kriisi” – tilanteissa yhteydenpito kansalaisten kesken katkaistaan? Muutenkin käytäntö tuntuu aika vanhentuneelta ja yliampuvalta nykyteknologiseen aikakauteen nähden.

Säädökset ovat ristiriidassa jo perustuslaillisen sananvapautemme kanssa. On myös hyvin totalitaristista, jos valtio saa rajoittaa sähköpostiliikennettä tai sulkea yhteyksiä. Ymmärrän kyllä, että poikkeustiloille on laadittu oma lainsäädäntönsä, jolloin poliisivoimat ja valtionvalta teoriassa saavat tehdä aikalailla mitä vain. Mutta silloin me kaikki olisimme samassa veneessä. Silloin hätä olisi yhteinen. Silloinkin meillä olisi oikeutemme.

Tuon kaltaisen pandemia- (sikainfluenssa?) tai muun ”kriisin” takia ministeriöllä ei ole mitään asiaa koskea meidän kansalaisoikeuksiimme. Tähän mennessä valmuislakia ei ole jouduttu vielä koskaan testaamaan käytännössä, mutta pelottaa ajatella, millähän lailla sen käyttöä päästään ”testaamaan” meidän kustannuksellamme, jos seuraava eduskunta äänestää sen läpi. Teoriassa melkeinpä yksi puolue saisi päättää poikkeustilan määritelmän ja rajoittaa viestintämahdollisuudet nollaan sen kummemmin perustelematta. ”Yleisen turvallisuuden” nimissä tehdään monia asioita, oikeita ja hyvin, hyvin vääriä.

”Se, joka luovuttaa vapautensa yleisen turvallisuuden nimissä, ei ansaitse kumpaakaan.”

Taustatietoja selaillaillessani vietin noin puoli tuntia lukien itse lakipakettia. Jokainen voi käydä lukemassa tässä luettelemani asiat http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080003.pdf . Hypätkää sinne sivun 60 paikkeille, jos haluatte lukea tässä artikkelissa määrittelemäni kohdat.

Muita lähdeuutislinkkejä minulla oli mm. ”Hitler-porsaanreikä sai jäädä valmiuslakiin”, ”Kiistelty valmiuslaki joudutaan tekemään pitkän kaavan kautta”, ”Hallitus saa isot valtuudet” ja ”IPI: Hallituksen ajama valmiuslaki rajoittaa sananvapautta”.