Liberaali nuori nainen, joka arvostaa yksilönvapautta ja klassista liberalismia. Suorasanainen kansalaisaktivisti sekä yhteiskuntakirjallisuuden ahkera kuluttaja. Opiskelee yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, pääaineenaan filosofia. Tulevaisuuden aktiivinen yhteiskuntafilosofi.

Tahtoo Suomen pääsevän holhoushegemoniastaan ja yksilönvapauksien turvaamiseen. Puolustaa sananvapautta ja vastustaa sensuuria. Kannattaa joustavampia työmarkkinoita, pienempiä veroja, outojen rajoitusten poistamista ja viranomaisbyrokratian vähentämistä. Nykyisen kokoinen julkinen sektori sekä pykäläviidakko on rikottava.

Ei usko rankaisuun uhrittomissa rikoksissa ja omaa terveen moraalin. Orwell-tyylinen valvonta ei lisää turvallisuutta eikä asioiden kieltäminen poista niitä tai niistä koituvia ongelmia. Vapaus tulee säilyttää niin yksityisyyden kuin muita loukkaamattoman toiminnan kanssa. Byrokratia maksaa, holhous maksaa. Poliitikot voivat aivan liian helposti puuttua kansalaisen yksityiseen elämään tai omaisuuteen.

Kannattaa lähes vapaata markinataloutta.

Elää muutoksen aikakautta ja haluaa olla osa sitä!

Pitää itseään kilttinä ja oikeudenmukaisena ihmisenä. Haluaa vilpittömästi parantaa maailmaa!